loading
arrowUp

Hronová, Hron: Čeština pro cizince H + H

 
 
Чешский язык для иностранцев
ISBN 978-80-904740-3-1
EAN 9788090474031
Ilustrace Petr Příhonský
Formát 490 stran, 23x16 cm
Jazyk česky a rusky
Rok vydání 2013
 

Tato učebnice v rozsahu A1-A2, B1 (učivo základního kursu jazyka s přesahem do problematiky obecně odborného vyjadřování) je určena těm, kdož usilují nejen o zvládnutí prvků běžné komunikace, ale i o možnost dobrého ovládnutí české gramatiky jako předpokladu úspěšného dalšího studia v českém jazyce, příp. snazšího zapojení do českého společenského a pracovního prostředí. - Učebnice akcentuje možnost samostatné volby rozsahu a hloubky učiva Zařazením fakultativních oddílů (VYBERTE SI a CHCETE MĚ/NÁS) si klade za cíl ulehčit individuální stanovení hloubky učiva podle potřeb a dispozic studijních skupin i jednotlivých studentů, příp. možnost prohlubování základních tematických okruhů v pozdější etapě osvojování jazyka. - Určena k práci s učitelem i ke studiu samouků, v českém jazykovém prostředí i mimo ně.

 

Предлагаемый учебник предназначен для русских и других иностранцев, которые собираются учить чешский язык при помощи русского. Он содержит учебный материал основного и средне и умения, потребные не только для договорения в обстановках ежедневной жизни в чешской языковой среде, но прежде всего языковой материал, необходимый для обучения в чешских вузах и при участии в профессиональной деятельности продвинутого уровней владения языком. Учащиеся здесь могут приобретать языковые знания. - В учебник внесены составные части, позволяющие индивидуализировать учение, работать самостоятельно, с возможностью выбора материала «по желанию», учитывая взаимодействие обоих языков.  - В пользу устранения начальных затруднений и для владения хорошим произношением и интонацией рекомендуется соблюдать аудио-оральный подход к материалу. Для этого полезны также аудиоматериалы учебника, необходимые прежде всего вне чешской языковой среды.

iconRNDr. Josef Hron
Záhřebská 158/20
120 00 Praha 2
IČO 69522146